ESCOLA D’ESQUENA I DOLOR LUMBAR CRÒNIC

QUÈ ÉS EL DOLOR LUMBAR?

El dolor lumbar o lumbàlgia és el dolor localitzat en la part baixa de l’esquena, corresponent a la zona lumbar de la columna vertebral (situat a la part posterior del tronc, entre les últimes costelles i els glutis), que pot tenir irradiació cap a les extremitats inferiors. És un dels motius principals de consulta als serveis mèdics i s’estima que aproximadament un 80% de les persones el presentarà almenys una vegada a la vida.

Segons l’origen d’aquest dolor, podem classificar la lumbàlgia en:

 • ESPECÍFICA: L’origen és degut a una patologia detectable com podria ser una fractura vertebral, un tumor, problemes neurovasculars, hèrnies discals, etc.

Correspon tan sols al 20% de tots els casos de lumbàlgia!

 • NO ESPECÍFICA: No hi ha cap patologia detectable que la generi, sol ser el que anomenem lumbàlgia mecànicadeguda a una disfunció d’un segment lumbar que genera una inestabilitat (majoritàriament a causa de moviments repetitius com els realitzats a la feina, una postura estàtica i el sedentarisme).

Aquí inclouríem el 80% de totes les lumbàlgies.

Per tant, podem concloure que la principal causa del dolor lumbar és la INESTABILITAT del segment lumbar.

Així doncs, ens hem de preguntar: quines són les causes d’aquesta inestabilitat i com podem tractar aquesta lumbàlgia?

Les principals causes són:

  • incorrecta higiene postural  
  • falta d’exercici físic
  • dèficit de la musuclatura estabilitza-dora
  • hipermobilitat d’algun segment lumbar (crea excés de fregament articular)
  • aparició de discopaties, artrosi…

 

En conclusió, partint d’aquesta base, podríem dir que si fem activitat destinada a trencar la cadena lesiva que acabem d’analitzar, aconseguirem millorar i prevenir l’aparició del dolor lumbar i, el més important, estabilitzar aquesta lesió a llarg termini. Per tant, la realització d’exercici físic és un mètode altament recomanable per gent amb una patologia crònica, ja que alguns dels principals objectius que treballem a les classes són:

 • Millora de la postura (hiper-hipolordosi)
 • Activació de la musculatura profunda (estabilitzadora) mitjançant l’exercici guiat com seria el transvers de l’abdomen, múscul multífid, gluti mig….
 • Millora de l’ergonomia.

Podeu trobar tota la informació sobre les classes impartides al centre en el següent enllaç:

https://fisiosalut.cat/escola-de-columna/

contacta amb nosaltres

De dilluns a divendres de 08:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 20:30 h
(els dies festius tenim tancat)

Correu electrònic: fisiosalutmataro@hotmail.com