Mútues i asseguradores

Hem re obert el centre amb totes les mesures de seguretat pel que fa a EPIs, desinfecció i distanciament a causa de la pandèmia mundial pel COVID-19.

En coordinació amb el col·legi de fisioterapeutes de Catalunya i de la nostra patronal ACEFIC, s’està negociant amb totes les mútues mèdiques la manera de poder atendre els seus assegurats en un futur immediat.

Mentrestant us podem atendre de forma particular i emetre-us la factura per l’import de la sessió.

Trobareu tota la normativa COVID-19 per assistir a la cita en el següent enllaç COVID-19

NORMES PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE REHABILITACIÓ 

(Mútues i asseguradores)

Les normes de funcionament del servei de Rehabilitació a través de mútua, queden a l’espera dels nous acords i directrius ocasionades per la pandèmia mundial del COVID-19.

Properament tindrem les noves normes i les publicarem en aquest mateix apartat.

 

TENIM CONVENI AMB LES SEGÜENTS MÚTUES MÈDIQUES:

NORMES PER AL CORRECTE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE REHABILITACIÓ 

(Mútues i asseguradores)

 • El dia de la primera sessió és imprescindible dur la documentació següent:
  • La targeta de l’entitat asseguradora (només en mútues mèdiques).
  • Una petició mèdica que especifiqui el diagnòstic i que se sol·licita el servei de rehabilitació.
  • L’autorització vigent i activada per al servei de rehabilitació emesa per la companyia o mutualitat (en algunes companyies, no serà activa fins al cap de 48 hores que hagi estat emesa).
  • Proves i informes mèdics relacionats amb la dolença a tractar (aconsellable).
  • EN CAS DE NO DUR LA DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE, HAUREM DE PROGRAMAR L’INICI DE LES SESSIONS PER UN ALTRE DIA.
 • La targeta de la mútua s’ha de portar a cada sessió (s’ha de passar cada vegada).
  • EN CAS QUE NO PUGUEM FACTURAR UNA SESSIÓ (per oblit de la targeta o problemes amb l’autorització), L’USUARI HAURÀ D’ABONAR 15€ A COMPTE DEL SERVEI (QUE LI SERAN RETORNATS TAN BON PUNT PUGUEM FACTURAR AQUELLA SESSIÓ).
 • Hem de programar les CITES per al NÚMERO TOTAL de sessions autoritzades per la mútua. A ser possible, totes a la mateixa franja horària amb la freqüència setmanal acordada.
 • En cas de NO poder assistir a una cita és IMPRESCINDIBLE que ens ANUL·LIS la sessió per algun d’aquests mecanismes: de forma presencial, via telefònica (conversa directa o missatge al contestador automàtic) o via Whatsapp.  SE T’AJORNARÀ aquella sessió i acabaràs la rehabilitació un dia més tard del previst per tal de respectar el número de sessions autoritzades.
 • En cas d’arribar tard a una cita o presentar-te FORA DE L’HORARI programat, hi ha la possibilitat que no et puguem atendre. Dependrà del nombre de pacients que haguem d’atendre amb hora concertada en aquella franja horària.
 • La PRIMERA SESSIÓ estarà majoritàriament dedicada a confeccionar la història clínica de fisioteràpia, exploració del pacient, valoració de la patologia i plantejament del tractament a realitzar. Es consensuaran les hores de totes les sessions autoritzades. 
 • En aquesta primera sessió ja s’aplicarà alguna de les tècniques que conformaran el tractament pautat per la lesió. Anirem introduint la resta de tècniques a partir de la segona sessió.
 • No es podran realitzar rehabilitacions de dues patologies amb localitzacions diferents dins una mateixa sessió. S’alternaran les patologies en els dies, o bé se solucionarà primer una patologia i, després, l’altra.
 • El pacient ha de dur la roba adequada en funció de la localització de la seva patologia. Exemples: genoll (pantalons curts), espatlles (samarreta de tirants), etc.
 • També es pot dur una tovallola per a fer els exercicis a la zona de gimnàs o per posar damunt la llitera.
 • DISPOSEM DE VESTIDORS PER A QUE ET PUGUIS CANVIAR (en cap cas per deixar-hi coses de valor!) I D’UN ARMARI ON DEIXAR LA ROBA PER LES SESSIONS (DINS UNA BOSSA AMB EL NOM POSAT).
 • El tractament inicial proposat pels/per les fisioterapeutes pot sotmetre’s a canvis segons l’evolució de la patologia per tal de progressar en els objectius terapèutics proposats.
 • Els EXERCICIS ACTIUS proposats pels/per les nostres fisioterapeutes FORMEN PART DEL TRACTAMENT i s’hauran de realitzar dins de cada sessió. No farem els exercicis únicament al centre si no que s’han de seguir fent a casa, fins i tot després d’acabar la rehabilitació durant un període de temps per tal de garantir el manteniment de la millora.

TENIM CONVENI AMB LES SEGÜENTS MÚTUES MÈDIQUES:

contacta amb nosaltres

De dilluns a divendres de 08:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 20:30 h
(els dies festius tenim tancat)

Correu electrònic: fisiosalutmataro@hotmail.com