TRACTAMENT DEL VERTIGEN POSICIONAL PAROXÍSTIC BENIGNE (VPPB)

Sovint hem sentit a parlar de vertigen, de mareig i d’inestabilitat. No són el mateix. Són símptomes diferents i les seves causes també acostumen a ser diferents.

El primer que hem de fer és aprendre a diferenciar si el que patim és “vertigen”, “mareig” o “inestabilitat”.

El mareig és una sensació de “caminar entre núvols”, de “surar”, de “dur unes copetes de més”. El mareig i la inestabilitat poden tenir moltes causes, entre elles, patologia cervical.

El vertigen, en canvi, és la sensació il·lusòria de fer voltes dins un espai o bé que aquest gira al nostre voltant (per exemple, que l’habitació fa voltes). El vertigen mai no és degut a trastorns de la zona cervical. 

Hi ha diversos tipus de vertigen. 

El que nosaltres tractem amb la TÈCNICA D’EPLEY és el: 

 

VERTIGEN POSICIONAL PAROXISMAL BENIGNE (VPPB):

Característiques del VPPB:

– Apareix, només, quan hi ha un canvi en la posició del cap

– Dura menys de dos minuts

Causa del VPPB:

Aquest vertigen posicional té una causa totalment mecànica que té relació amb el sistema vestibular perifèric. No se soluciona, per tant, amb fàrmacs de cap mena.

El sistema vestibular està format per parts de l’oïda interna i del cervell, que processen la informació sensorial relacionada amb el control de l’equilibri i el moviment ocular.

Al sistema vestibular perifèric hi ha uns “saquets” centrals: l’UTRICLE i el SÀCUL, i tres CONDUCTES SEMICIRCULARS que els comuniquen. Cada una d’aquestes parts és l’encarregada de transmetre una informació concreta al nostre cervell; aquesta informació determina l’equilibri del cos humà.

Els conductes semicirculars estan plens d’endolimfa (un líquid clar que omple les membranes) i són els encarregats d’informar el cervell sobre l’acceleració i la desacceleració dels moviments rotacionals.

L’utricle i el sàcul, a més d’endolimfa, contenen una mena de cristallets anomenats otòlits, que els permeten ser sensibles a la gravetat i l’acceleració lineal.

A vegades alguns otòlits passen a algun dels conductes semicirculars: és aleshores quan apareix el VERTIGEN POSICIONAL PAROXISMAL BENIGNE. La persona afectada pateix un vertigen (sensació il·lusòria que tot gira al seu voltant) molt intens, apareix sempre associat a algun moviment del cap i té una durada d’entre un i dos minuts (fins que els otòlits tornen a sedimentar i deixen de moure’s).

Malgrat que l’atac de “vertigen” té una durada curta, la sensació de malestar pot durar hores.

Tractament del VPPB:

Si la causa és mecànica, el tractament no pot ser mèdic, sinó mecànic:

La TÈCNICA d’EPLEY o de reposicionament dels otòlits consisteix en una sèrie de moviments que fa el/la terapeuta per col·locar-los de nou dins l’utricle. Aquesta tècnica no és dolorosa i es fa en una sessió dins la mateixa consulta.

Abans d’aplicar la tècnica es fa una valoració per descartar altres afectacions i per determinar quin és el conducte semicircular afectat.

contacta amb nosaltres

De dilluns a divendres de 08:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 20:30 h
(els dies festius tenim tancat)

Correu electrònic: fisiosalutmataro@hotmail.com