LES SECRECIONS BRONQUIALS I LES COMPLICACIONS RESPIRATÒRIES

La via aèria respiratòria està recoberta al seu interior de manera fisiològica per una fina capa de fluid que constitueix una barrera física i un mitjà de protecció (amb propietats antimicrobianes i immunomoduladores), amb la finalitat de netejar les impureses que es dispositen al seu interior.

Aquest fluid és produït per cèl·lules secretores amb una quantitat aproximadament de 10-100 mL/dia, i està constituït per una fase gel (moc) i una fase sol (col·loide líquid).

 

El moc està compost d’aigua (97%) i d’altres components sòlids com proteïnes, lípids i desfets cel·lulars (3%). 

 

És important remarcar que els dos mecanismes fisiològics destinats a millorar la depuració (drenatge) de secrecions bronquials són:

  1. els cilis
  2. el flux respiratori (en les tècniques de fisioteràpia respiratòries ens ajudem d’aquest mecanisme)

Aquest sistema d’autoneteja pot veure’s desbordat en algunes situacions, com per exemple, en cas d’infeccions respiratòries, presència de cossos estranys a la via aèria o fallada de la bomba respiratòria.

L’augment i modificació de la secreció bronquial (augment de la viscositat) causa una disminució de la llum de les vies aèries i un alentiment del batec ciliar que, al seu torn, provoca una obstrucció al flux aeri.

Recents estudis epidemiològics han demostrat que la presència crònica d’un excés de secreció en les vies aèries està relacionada amb una incidència significativa de complicacions pulmonars.


IMPORTÀNCIA DE LES TERÀPIES PER AL DRENATGE DE SECRECIONS (= FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA)

Les implicacions que comporta l’obstrucció de les vies aèries a causa de secrecions bronquials han motivat la recerca de diferents teràpies que n’afavoreixin el seu transport i eliminació.

En aquest sentit, des de fa més d’un segle, la fisioteràpia respiratòria ha explorat l’ús de diferents tècniques amb l’objectiu de millorar la depuració de secrecions. L’aspiració mecànica de secrecions bronquials, la teràpia farmacològica amb mucolítics i les tècniques manuals o instrumentals han perseguit, amb major o menor èxit, reduir l’impacte de l’excés de secrecions en la via aèria.

López Fernández D., Vilaró Casamitjana J. Técnicas manuales e instrumentales para drenaje de secreciones bronquiales en el paciente adulto: Introducción. Manual Separ de procedimientos (2013)

contacta amb nosaltres

De dilluns a divendres de 08:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 20:30 h
(els dies festius tenim tancat)

Correu electrònic: fisiosalutmataro@hotmail.com