LA BRONQUIOLITIS I LA FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA

La bronquiolitis és una malaltia respiratòria aguda d’origen víric que causa la inflamació dels bronquíols provocant, al seu torn, dificultat respiratòria. Sol afectar a nens/es menors de 2 anys (fent un pic entre els 3 i els 6 mesos). Acostuma a iniciar-se a les vies aèries altes, i en 48-72 hores progressa a les vies aèries inferiors, provocant un edema de la mucosa, mal transport de les secrecions i una obstrucció de les vies respiratòries.

Un percentatge alt dels nens/es que han tingut una bronquiolitis presenten una hiperreactivitat bronquial o tendència a fer bronquitis en els propers anys, principalment si hi ha antecedents familiars d’asma o atòpia.

 

La fisioteràpia respiratòria i la bronquiolitis

El principal objectiu de la fisioteràpia respiratòria dins de la bronquiolitis és drenar les secrecions acumulades en les vies respiratòries inferiors (bronquis i bronquíols), aconseguint disminuir la tos i millorant el son i l’alimentació de l’infant.

Aquestes tècniques no substitueixen el tractament farmacològic, però sí que ajuden a disminuir-ne l’ús i les dosis; a més a més, faciliten l’arribada del medicament al pulmó inhalat.

Les sessions consten d’una valoració/exploració prèvia de la clínica mitjançant la informació transmesa pels pares, una exploració física i l’auscultació de l’infant. A partir dels resultats, es realitzen les tècniques necessàries i, per acabar la sessió, el/la terapeuta dóna consells als pares per ajudar a prevenir la malaltia.

Evidència científica de la fisioteràpia respiratòria vs.bronquiolitis

Dins de la fisioteràpia respiratòria, un dels esdeveniments importants va ser la Conferència del Consens sobre la Prise en Charge de la Bronchiolite du Nourrisson (Presa en consideració de la bronquiolitis del lactant) (París setembre 2000, Arch Fr Pediatr 2001; 8 suplem., 1: 1-196),en què va ser reconegut el rol primordial de la fisioteràpia respiratòria. En aquest congrés es van arribar a les següents conclusions:

  1. La millora clínica observada en pacients amb bronquiolitis i les recomanacions dels experts fan que la fisioteràpia respiratòria sigui una bona opció terapèutica.
  2. Per aconseguir aquests beneficis és necessari que les tècniques siguin realitzades per un/a fisioterapeuta format/da específicament dins d’aquest àmbit.
  3. L’exploració i l’avaluació de l’eficàcia haurà de basar-se en la clínica del pacient i en l’auscultació realitzada amb un fonendoscopi.
  4. La importància del rol educacional (dels pares) per identificar signes i símptomes de risc.


En l’elecció del tractament dins de la fisioteràpia respiratòria, a dia d’avui l’evidència científica (Cochrane library) ens informa que hi ha resultats significatius amb tècniques d’aspiració lenta prolongada combinades amb tos provocada/nebulitzacions/drenatge nassal (en graus moderats de la malaltia).

Roqué i Figuls M., Giné-Garriga M., Granados Rugeles C., Perrotta C., Vilaró J.
Chest physiotherapy for acute bronchiolitis in paediatric patients between 0 and 24 months old.
Cochrane Database of Systematic Reviews
2016, Issue 2. Art. No.: CD004873.

contacta amb nosaltres

De dilluns a divendres de 08:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 20:30 h
(els dies festius tenim tancat)

Correu electrònic: fisiosalutmataro@hotmail.com