FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA

PRECAUCIONS QUE HEM DE TENIR EN COMPTE ABANS D’UNA SESSIÓ:

Es recomana realitzar la sessió passades dues hores de la ingesta d’aliments, ja que en algunes tècniques es realitzen pressions abdominals.

Si és la primera visita es recomana al pacient que porti totes aquelles proves i medicació neumològiques que tingui o que el metge li hagi prescrit prèviament. Igualment, és molt aconsellable que porti els aparells de drenatge de secrecions (pipetes, aspiradors nasals,…) o càmeres d’aerosols que utilitzi habitualment.

A QUI VA DIRIGIT AQUEST TIPUS DE TERÀPIA?

Tant a adults com a nadons i nens. Existeixen diverses tècniques especialitzades segons l’edat i el tipus de patologia que presenta el pacient.

QUI I COM REALITZA LES SESSIONS DE FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA?

Les sessions les realitza un/a fisioterapeuta especialitzat/da en aquesta vessant de la fisioteràpia i que té una formació prèvia.

La sessió comença amb una entrevista/anamnesi amb el pacient (o els seus pares, en cas que es tracti d’un nadó o nen) per realitzar una història clínica prèvia al tractament. Posteriorment, es fa una exploració dels diferents paràmetres a valorar i una auscultació pulmonar. Finalment, es realitzen les diverses tècniques segons les necessitats del pacient.

La fisioteràpia respiratòria és una branca dins de la fisioteràpia que té com a objectiu millorar, prevenir i estabilitzar les diferents patologies que afecten l’aparell respiratori. És un tractament que es realitza de forma paral·lela a qualsevol tractament mèdic i farmacològic.

Les principals tècniques utilitzades són teràpies manuals o bé exercicis guiats no dolorosos per tal d’aconseguir els objectius establerts i millorar la capacitat pulmonar.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

Els PRINCIPALS ÀMBITS D’ACTUACIÓ de la FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA són:

 

 • Drenatge de secrecions/mocs: afavorir el transport muco-ciliar del moc acumulat al pulmó aconseguint reduir l’obstrucció pulmonar produïda per les secrecions
 • Reeducació ventilatòria: buscant un patró respiratori òptim s’aconsegueix recuperar el volum i les capacitats perdudes gràcies a l’elastificació de teixits broncopulmonars
 • Reducció del broncoespasme: intentem disminuir la contracció de la musculatura llisa bronquial i restablir el patró de mecànica ventilatòria

 

BENEFICIS PER AL PACIENT:

Els principals beneficis de la fisioteràpia respiratòria són:

 • Reduir el temps dels processos respiratoris
 • Disminuir el temps de medicació
 • Disminuir la tos, ajudant a normalitzar l’alimentació i el son
 • Evitar les sobreinfeccions i complicacions respiratòries
 • Evitar recaigudes

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA EN NADONS I NENS:

Els nadons són els que tenen més infeccions respiratòries; cada nen pot presentar de sis a vuit infeccions anuals. La patologia en l’infant pot causar-li patologies quan sigui adult com l’emfisema, la bronquiolitis crònica i l’asma.

Quines patologies tracta?

Tant les patologies agudes o de ràpida aparició, com les patologies cròniques; algunes d’elles, produïdes per infeccions que causen una sobreproducció de moc i dificulten l’intercanvi de gasos (oxigen CO).

 • Bronquiolitis
 • Bronquitis 
 • Pneumònia
 • Asma
 • Atelèctasis
 • Broncoactàsies
 • Fibrosis quístiques
 • Sinusitis i rinitis
 • Problemes respiratoris associats a malalties neurològiques

 

No existeix cap fàrmac que elimini el moc; els medicaments tant sols ajuden a fluïdificar, augmentar el diàmetre dels conductes, etc… només la fisioteràpia ajuda al seu drenatge.

Quines millores s’aconsegueixen?

Gràcies al drenatge de secrecions i a la millora de la ventilació pulmonar evitem la recaiguda i contribuïm a la prevenció de futures malalties o complicacions.

Sobretot en cas del nadons, hi ha una millora en la qualitat de vida en activitats com l’alimentació i el son gràcies a l’eliminació o reducció del mocs i la tos.

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA EN ADULTS:

En aquest cas és més activa que en els nadons ja que el pacient és col·laborador. Es realitzen tècniques passives, es pauten exercicis o consells, i reeducació per a què el pacient pugui realitzar la teràpia al domicili.

Quins casos pot ajudar la fisioteràpia respiratòria en adults?

 1. Patologies pròpies de l’aparell respiratori:
  • EPOC
  • Bronquitis
  • Pneumònies
  • Atelèctasis
  • Asma
  • Ajuda al drenatge o la reabsorció del líquid pleural
 1. Alteracions a la caixa toràcica, ja sigui degut a una postcirurgia (sobretot aquelles que requereixen una obertura de l’abdomen i/o el tòrax i provoquen una disminució de la mobilitat toràcica)
 2. Pacients amb deformitats ortopèdiques greus de la caixa toràcica (cifosi, escoliosi, etc.)


Quines millores s’aconsegueixen?

En els adults la fisioteràpia respiratòria ajuda a la millora de la ventilació en zones pulmonars on no els arriba suficient aire i, en conseqüència, oxigen. També facilita l’expectoració de secrecions i, per tant, evita la recaiguda amb infeccions o ingressos hospitalaris.

Gràcies això, disminueix la sensació de dispnea o fatiga (d’ofec), millorant la tolerància al exercici físic.


contacta amb nosaltres

De dilluns a divendres de 08:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 20:30 h
(els dies festius tenim tancat)

Correu electrònic: fisiosalutmataro@hotmail.com