FISIOTERÀPIA EN PEDIATRIA

La fisioteràpia pediàtrica és el tractament de qualsevol afectació en la infància, tant aguda com crònica, que dificulta el desenvolupament motor del nen i que, per tant, pot limitar la seva independència en la vida adulta. 

EN QUINS CASOS ENS POT AJUDAR LA FISIOTERÀPIA?

 • Nens sense lesions neurològiques que freqüentment per prematuritat o malalties cròniques i hospitalitzacions presentin un retard psicomotor que requereixi d’una estimulació adequada per aconseguir el seu desenvolupament motor òptim.
 • Nens amb patologies musculosquelètiques: acondroplàsia, artrogriposi, escoliosi, torticoli congènita, luxació congènita de malucs, plagiocefàlia d’origen posicional, etc.
 • Nens amb afectació cerebral motriu (paràlisi cerebral): hemiplegia, diplegia espàtica, atàxia, hemiparèsia, etc.
 • Nens amb malalties neuromusculars: atròfia muscular espinal (ESTIMI), distròfia muscular de Duchenne, etc. 
 • Nens amb altres patologies neurològiques diferents a la paràlisi cerebral: traumatisme cranioencefàlic, paràlisi braquial obstètrica, espina bífida, etc. 
 • Nens amb síndromes que cursen amb patologia motora: Down, Àngelman, Rett, Prader Willi, etc. 
 • Nens que pateixin patologies de l’aparell respiratori: fibrosi quística, asma, bronquiolitis, etc. 


QUÈ FA UN/A FISIOTERAPEUTA EN PEDIATRIA? QUINS OBJECTIUS ENS PROPOSEM?

Com en altres branques de la fisioteràpia, realitzar una valoració global del nen serà el primer pas per establir uns objectius a curt i mitjà termini a assolir amb les diferents eines terapèutiques.

És imprescindible utilitzar les estratègies terapèutiques adequades a cada nen per tal de proporcionar-li l’ajuda necessària que li permeti aconseguir la màxima autonomia i independència possible. 

Dins de la fisioteràpia disposem de molts recursos i tècniques que varien en funció dels objectius plantejats: 

 • Millora de la força muscular i resistència
 • Millora de l’equilibri i la coordinació
 • Millora de la capacitat respiratòria i eliminació de secrecions
 • Millora del control postural
 • Introducció d’ajudes tècniques


El tractament de fisioteràpia sempre ha d’anar encaminat a afavorir que el nen participi en les activitats de la vida diària presents en el seu entorn (casa, col·legi..) i donar el màxim suport possible a la família per establir uns objectius conjunts.

contacta amb nosaltres

De dilluns a divendres de 08:00 h a 14:00 h i de 15:00 h a 20:30 h
(els dies festius tenim tancat)

Correu electrònic: fisiosalutmataro@hotmail.com